Empresa

OpenNatur es una empresa de solucions agrobiològiques.

Cultivar tot respectant el Medi Ambient és el principal repte de l’agricultura en aquests moments. El mercat i el consumidor final exigeixen, cada cop més, productes d’origen coneguts i amb menor índex de residus. L’evolució de la demanda i les disposicions legals, així com els problemes derivats de la resistència als plaguecides, estableixen i imposen les directius que seran d’obligat compliment a curt termini.

Això ja és possible mitjançant diferents tècniques que actuen sobre el control de les plagues. Una d’aquestes consisteix en l’ús de feromones sexuals i substàncies atraients sintetitzades, juntament amb diferents paranys específics i distribuïts estratègicament en els conreus. Segons quina sigui la quantitat de feromona utilitzada i el nombre de paranys, obtenim tres tipus d’aplicacions: el mostreig, la captura massiva i la confusió sexual.

Plagues que tractem

Són moltes les plagues que es poden tractar utilitzant mètodes respectuosos amb el Medi Ambient, entre altres:

Fruiters:

Cydia pomonella Cydia molesta Anarsia lineatella Zeuzera pyrina Synanthedon myopaeformis Ceratitis capitata … 

Hortícoles:

Gortyna xanthenes Ostrinia nubialis Helicoverpa armigera, Tuta absoluta, Rhynchophorus ferrugineus, Plusia Gamma, Phyllopertha horticola, Melolontha melolontha, Agriotis segetum, Agriotis lineatus,Spodoptera littoralis, Plutella xylostella, Spodoptera exigua, Plusia chalcites… 

Olivera:

Dacus Oleae Prays oleae … 

Vinya:

Lobesia botrana Argyrotaenia pulchellana … 

Extensius:

Sesamia nonagrioide Sitotroga cerealella 

Industrials:

Tineola biselliella Plodia interpunctella 

Forestals:

Tomicus piniperda Rhyacionia buoliana Lymantria dispar Lymantria monacha Scolytus multistriatus Scolytus scolytus Gypsonoma aceriana Dendrolimus pini Tortrix viridiana ,Zeuzera pirina IPS acuminatus IPS sexdentatus IPS typographus Paranthrene tabanoformis Thaumetopoea pytocampa Cossus cossus Orthotomicus erosus Hylurgus ligniperda 

Amb l’aplicació d’aquests mètodes, l’empresari agrícola no només aconsegueix estar atent a les plagues i vigilar-les, sinó controlar-les i aplicar els procediments necessaris per combatre-les. L’objectiu final no és cap altre que aconseguir uns cultius de més gran qualitat, més nets i respectuosos amb el Medi Ambient per poder oferir, així, una oferta selecta de productes en concordança amb les demandes cada vegada més exigents del mercat.

I tot això, amb un alt grau d’eficàcia productiva.

OpenNatur i el seu Servei Tècnic l’assessorarà sobre les millors solucions agrobiològiques i més eficaces aplicables als seus conreus per obtenir els millors resultats en l’ús de les feromones sexuals i diferents atraients.

Comments are closed