CONDICIONS DE VENDA

Les presents Condicions de Venda s’apliquen a la venda de productes per part de OPENNATUR S.L., i per tant, en opennatur.com.

Et preguem que llegeixis amb atenció les presents condicions abans de cursar la seva comanda a OPENNATUR S.L. En cursar la teva comanda a OPENNATUR S.L., acceptes quedar vinculat per les presents condicions.

Procés de compra

Els USUARIS degudament registrats poden comprar a opennatur.com pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra de opennatur.com, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella i, finalment, fer clic a “Següent” per tramitar la comanda.

Així mateix, l’USUARI haurà d’omplir i / o comprovar la informació que en cada pas se li demana.

Un cop finalitzat el procés de compra, es generarà la factura que serà enviada juntament amb el / s paquet / s.

L’usuari reconeix estar al corrent, en tot moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest en la seva pàgina web, indicant, a manera enunciatiu, però no exhaustiu, i entenent a cada cas: nom, preu, quantitat, components, detalls del producte, o característiques; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagament que intervinguin durant les transaccions efectuades en opennatur.com podrien ser arxivades i conservades en els tractaments de CLIENTS amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i als drets que assisteixen als USUARIS acord amb la política de privacitat de opennatur.com.

Seguretat i protecció a compradors

OPENNAUTR ofereix pagament segur, oferint transaccions comercials totalment segures a través de targeta de crèdit / dèbit. Disposa de pagament mitjançant TPV virtual REDSYS.

Preus

Els preus exhibits en opennatur.com estan establerts en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que, per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali o apliqui qüestió diferent.

Les despeses d’enviament no es troben inclosos en els preus finals dels productes. Aquests, seran inclosos i detallats dins de l’apartat Cistella ; i inclouran les despeses d’embalatge, manipulació i enviament. Poden contenir un fix i una part variable basat en el volum o el pes de la seva sol·licitud.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran a les comandes o compres respecte als que l’usuari ja hagi tramitat.

& Nbsp;

Dret de desistiment

Llevat que apliqui alguna de les excepcions que es descriuen a continuació, l’usuari podrà desistir de la seva comanda sense cap motiu dins dels 14 dies naturals des del dia en que l’USUARI o un tercer que hagi indicat (diferent del transportista / s) rebi els articles comprats (o des de l’últim article, component o peça en cas de lliurament d’un bé compost per múltiples components o peces).

A aquests efectes, s’ha d’informar a OPENNATUR S.L. (Polígon Industrial Camí dels Frares, Carrer 0, núm 13, 25191 Lleida (Lleida)) de la seva decisió de desistir de la seva comanda. En cas voler exercir el dret de desistiment, OPENNATUR li facilitarà la documentació necessària sol·licitant-ho a administracio@opennatur.com. Serà suficient que enviï la seva comunicació abans que finalitzi el període de desistiment de 14 dies i torni l’article a la direcció de l’empresa abans esmentada.

OPENNATUR no assumeix la titularitat del producte retornat fins a la recepció del mateix en la direcció de devolució. Opennatur.com es reserva el dret, al vostre gust, a reemborsar l’import del producte sense exigir la seva devolució. En aquest cas, la titularitat del producte el preu hagués estat reemborsat no passarà a opennatur.com.

Efectes del desistiment

OPENNATUR et reemborsarà el preu del producte i les despeses ordinàries d’enviament corresponents a l’opció d’enviament més barata que oferim, no més tard dels 14 dies següents al dia en què rebem la comunicació abans indicada. OPENNATUR utilitzarà els mateixos mitjans de pagament que s’hagués emprat per a la transacció inicial, llevat que expressament s’acordi un altre mitjà. En qualsevol cas, l’usuari no suportarà cap taxa que pogués derivar d’aquest reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins que haguem rebut els articles retornats per l’USUARI o fins que ens aporti prova d’haver tornat els articles, en funció del que es produeixi primer.

L’usuari ha de tenir en compte que haurà de tornar els articles seguint les instruccions disponibles d’OPENNATUR dins dels 14 dies següents al dia en què ens comunicaste teu desistiment. L’usuari haurà de suportar els costos directes de la devolució d’aquests articles; i serà responsable de la disminució del valor dels béns retornats a causa de la manipulació dels articles (excepte quan aquesta manipulació fos necessària per a esbrinar la naturalesa, característiques i funcionament dels articles).

Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no s’aplica al lliurament de:

  • Productes que no permetin la seva devolució a causa de raons higièniques o de protecció de la salut, si s’han desprecintat després de la seva entrega, o que estiguessin, després de la seva entrega, inseparablement barrejats amb altres productes.
  • Productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (per exemple, insectes, feromones, repel·lents, etc..).

 

Política de devolucions i cancel·lacions

No s’admeten devolucions per la naturalesa dels nostres productes. Les cancel·lacions s’han de comunicar amb la màxima brevetat possible ja que, un cop enviat la comanda no serà possible la cancel·lació del mateix.

Enviament i lliurament

Els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit nacional (Espanya, en concret península, Balears i Canàries).

Els paquets són generalment enviats en 24 hores després de la recepció del seu pagament, si el producte es troba al nostre magatzem. En cas de realitzar múltiples compres en un mateix dia, es procedirà a enviar en el mateix paquet.

Normalment Opennatur.SL treballa amb SEUR, ASM i Envialia per als enviaments. Opennatur S.L. no es farà càrrec de la mala manipulació dels paquets per part de la companyia de transports (SEUR, ASM, Envialia).

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament s’entendran localitzats en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

La nostra responsabilitat

OPENNATUR no serà responsable de:

  • Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva.
  • Les pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).
  • De qualsevol pèrdua indirectes o de caràcter conseqüencial que no fossin raonablement previsibles per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.
Llei aplicable

Les presents Condicions de venda es regeixen per la Llei espanyola, en concret la present pàgina web es regeix per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Les dues parts acordem sotmetre’ns a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals de districte de la ciutat de Lleida.

Modificació de les condicions de venda

OPENNAUTR es reserva el dret a realitzar canvis en opennatur.com, a les seves polítiques i al seu Avís Legal i Política de Privadesa, incloent a les presents Condicions de Venda, en qualsevol moment. L’usuari quedarà subjecte a l’Avís Legal i Política de Privadesa, polítiques i Condicions de Venda en vigor en el moment que es fa la comanda, llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi a aquests Avís Legal i Política de Privadesa, polítiques oa les presents Condicions de Venda (en aquest cas, aquests canvis podrien ser aplicables a qualsevol comandes que hagués realitzat anteriorment). Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l’exigibilitat de la resta de condicions.

Renúncia

En cas d’incompliment per part seva de les presents Condicions de Venda, i tot i que opennatur.com pogués no exercitar qualsevol dret al seu abast en aquell moment, opennatur.com podrà fer ús d’aquests drets i accions en qualsevol altra ocasió en què poguessis incomplir les presents Condicions de Venda.

Menors d’edad

No venem productes a menors d’edat. Els productes per a nens que venem han de ser comprats per adults. Els menors de 18 anys només podran utilitzar opennatur.com sota la supervisió d’un pare o un tutor.

Les nostres dades
  • Denominació social: OPENNATUR S.L., inscrita al registre mercantil de Barcelona, ​​Volum 32.788, Foli 183, Full B-217.342
  • N.I.F.: B-62277017
  • Domicili social: Polígon Industrial Camí dels Frares, Carrer 0, nº 13, 25191 Lleida (Lleida)
  • Correu electrónic: administracio@opennatur.com
Atenció al client Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nom i cognoms

Motiu de la seva visita

Telèfon de contacte

El vostre correu electrònic

Comentaris

Com heu conegut OpenNatur?

Com preferiu que li contestem?

He llegit i accepto la política de privacitat

Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en OPENNATUR SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Atención al cliente Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nombre y Apellidos

Motivo de su visita

Teléfono de contacto

Su correo electrónico

Comentarios

¿Cómo ha conocido OpenNatur?

¿Cómo prefiere que le contestemos?

He leído y acepto la política de privacidad

Tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en OPENNATUR SL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

Customer Support Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Name and surname

Reason for your visit

Telehone contact

Your email

Comments

How did you hear about OpenNatur?

How do you prefer to be answered?

I have read and accept the privacy policy

We treat the information you provide us with in order to send you advertising related to our products and services by any means (postcard, email or telephone) and invite you to events organized by the company. The data provided will be kept as long as you do not request the cessation of the activity. The data will not be transferred to third parties except in cases where there is a legal obligation. You have the right to obtain confirmation about whether OPENNATUR SL is treating your personal data, therefore you have the right to access your personal data, rectify inaccurate data or request its deletion when the data is no longer necessary for the purposes that were collected.