Aquestes Condicions de Venda s’apliquen a la venda de productes per part de OPENNATUR SL, i per tant, a opennatur.com.

Et preguem que llegeixis detingudament les presents condicions abans de cursar la comanda a OPENNATUR SL En cursar la teva comanda a OPENNATUR SL, acceptes quedar vinculat per aquestes condicions.

Procés de compra

Els USUARIS degudament registrats poden comprar a opennatur.com pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra d’opennatur.com, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella i, finalment, fer clic a “Següent” per tramitar la comanda.

Així mateix, l’USUARI haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas.

Un cop finalitzat el procés de compra, es generarà la factura que serà enviada juntament amb el/s paquet/s.

L’USUARI reconeix estar al corrent, en tot moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest a la seva pàgina web, indicant, a mode enunciatiu, però no exhaustiu, i entenent a cada cas: nom, preu, quantitat, components, detalls del producte o característiques; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagament que intervinguin durant les transaccions efectuades a opennatur.com podrien ser arxivades i conservades en els tractaments de CLIENTS per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i als drets que assisteixen als USUARIS conforme la política de privadesa d’opennatur.com.

Seguretat i protecció a compradors

OPENNAUTR ofereix pagament segur, oferint transaccions comercials totalment segures a través de targeta de crèdit/dèbit. Disposa de pagament mitjançant TPV virtual Redsys.

Preus

Els preus exhibits a opennatur.com estan establerts a Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que, per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali o apliqui una qüestió diferent.

Les despeses d’enviament no estan incloses als preus finals dels productes. Aquests, seran inclosos i detallats dins de l’apartat Cistella ; i inclouran les despeses d’embalatge, manipulació i tramesa. Poden contenir un fix i una part variable basat en el volum o el pes de la vostra sol·licitud.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l’USUARI ja hagi tramitat.

Dret de desistiment

A menys que apliqui alguna de les excepcions que es descriuen a continuació, l’USUARI podrà desistir de la seva comanda sense cap motiu dins dels 14 dies naturals des del dia en què l’USUARI o un tercer que hagi indicat (diferent del transportista/s) rebeu els articles comprats (o des del darrer article, component o peça en cas de lliurament d’un bé compost per múltiples components o peces).

A aquests efectes, cal informar a OPENNATUR SL (Polígon Industrial Camí dels Frares, Carrer 0, núm. 13, 25191 Lleida (Lleida)) de la seva decisió de desistir de la seva comanda. En cas de voler exercir el dret de desistiment, OPENNATUR us facilitarà la documentació necessària sol·licitant-ho a administracio@opennatur.com. És suficient que envieu la vostra comunicació abans que finalitzi el període de desistiment de 14 dies i torneu l’article a la direcció de l’empresa abans esmentada.

OPENNATUR no assumeix la titularitat del producte retornat fins a la recepció del mateix a la direcció de devolució. Opennatur.com es reserva el dret, a la vostra discreció, a reemborsar l’import del producte sense exigir-ne la devolució. En aquest cas, la titularitat del producte el preu del qual hagués estat reemborsat no passarà a www.opennatur.com.

Efectes del desistiment

OPENNATUR us reemborsarà el preu del producte i les despeses ordinàries d’enviament corresponents a l’opció d’enviament més barata que oferim, no més tard dels 14 dies següents al dia en què rebem la comunicació abans indicada. OPENNATUR utilitzarà els mateixos mitjans de pagament que s’hagués emprat per a la transacció inicial, llevat que s’acordi expressament un altre mitjà. En qualsevol cas, l’USUARI no suportarà cap taxa que es pugui derivar del reemborsament esmentat. Podrem retenir el reemborsament fins que haguem rebut els articles tornats per l’USUARI o fins que ens aporti prova d’haver tornat els articles, en funció del que es produeixi primer.

L’USUARI ha de tenir en compte que haurà de tornar els articles seguint les instruccions disponibles de OPENNATUR dins dels 14 dies següents al dia en què ens vas comunicar el teu desistiment. L’USUARI haurà de suportar els costos directes de la devolució dels articles esmentats; i serà responsable de la disminució del valor dels béns retornats a causa de la manipulació dels articles (excepte quan aquesta manipulació fos necessària per esbrinar la naturalesa, característiques i funcionament dels articles).

Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no s’aplica al lliurament de:

  • Productes que no permetin la seva devolució a causa de raons higièniques o de protecció de la salut, si s’han desprecintat després del lliurament, o que estiguessin, després del lliurament, inseparablement barrejats amb altres productes.
  • Productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa (per exemple, insectes, feromones, repel·lents, etc.).

Política de devolucions i cancel·lacions

No s´admeten devolucions per la naturalesa dels nostres productes. Les cancel·lacions han de comunicar-se al més aviat possible ja que, un cop enviada la comanda no serà possible la cancel·lació de la mateixa.

Enviament i entrega

Els lliuraments s’efectuaran a l’àmbit nacional (Espanya, en concret península, Balears i Canàries).

Els paquets són generalment enviats en 24 hores després de la recepció del pagament, si el producte es troba al nostre magatzem. En cas de realitzar múltiples compres en un mateix dia, es procedirà a enviar-lo al mateix paquet.

Normalment Opennatur.SL treballa amb SEUR, ASM i Envialia per als enviaments. Opennatur SL no es farà càrrec de la mala manipulació dels paquets per part de la companyia de transports (SEUR, ASM, Envialia).

De conformitat amb els que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al lliurament s’entendran localitzades al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

La nostra responsabilitat

OPENNATUR no serà responsable de:

  • Qualssevol pèrdues que no siguin atribuïbles a cap incompliment per part seva.
  • Les pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).
  • De qualssevol pèrdues indirectes o de caràcter conseqüencial que no fossin raonablement previsibles per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts.
Llei aplicable

Aquestes Condicions de venda es regeixen per la Llei espanyola, en concret aquesta pàgina web es regeix per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Totes dues parts acordem sotmetre’ns a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals de districte de la ciutat de Lleida.

Modificació de les condicions de venda

OPENNAUTR es reserva el dret a fer canvis a opennatur.com, a les seves polítiques i al seu Avís Legal i Política de Privadesa, incloent-hi les presents Condicions de Venda, en qualsevol moment. L’USUARI queda subjecte a l’Avís Legal i Política de Privadesa, polítiques i Condicions de Venda en vigor en el moment en què realitzi la seva comanda, llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, s’hagi d’efectuar un canvi a aquests Avís Legal i Política de Privadesa, polítiques oa les presents Condicions de Venda (en aquest cas, aquests canvis podrien resultar aplicables a qualssevol comandes que hagués realitzat anteriorment). Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni l’exigibilitat de la resta de condicions.

Renúncia

En cas d’incompliment per part seva de les presents Condicions de Venda, i encara que opennatur.com pogués no exercitar qualsevol dret al seu abast en aquest moment, opennatur.com podrà fer ús d’aquests drets i accions en qualsevol altra ocasió en què poguessis incomplir les presents Condicions de Venda.

Menors d’edat

No venem productes a menors. Els productes per a nens que venem han de ser comprats per adults. Els menors de 18 anys només podran fer servir opennatur.com sota la supervisió d’un pare o un tutor.

Les nostres dades
  • Denominació social: OPENNATUR SL, inscrita al registre mercantil de Barcelona, Volum 32.788, Foli 183, Full B-217342
  • NIF: B-62277017
  • Domicili social: Polígon Industrial Camí dels Frares, Carrer 0, núm. 13, 25191 Lleida (Lleida)
  • Correu electrònic: administracio@opennatur.com