Biocomes

Fabricants de control biològic a Europa desenvolupen nous productes de control biològic per donar suport a l'aplicació del maneig integrat de plagues i malalties a l'agricultura i silvicultura.

La UE emfatitza el paper de la gestió integrada de plagues, que és un instrument important per reduir la dependència de l‟ús de plaguicides. Abans que es facin servir pesticides, les mesures de control biològic, juntament amb físics i altres mètodes no químics, han de tenir com a preferència (Directiva 2009/128/CE).

La UE estimula el desenvolupament de productes de control biològic mitjançant el finançament d’aquest projecte BIOCOMES.

BIOCOMES aposta en fabricants de control biològic a Europa a desenvolupar productes de control biològic nous per donar suport a l’aplicació del maneig integrat de plagues i malalties a l’agricultura i silvicultura. Fabricants de control biològic a Europa desenvolupen nous productes de control biològic per donar suport a l’aplicació de la gestió Integrada de plagues a l’agricultura i silvicultura

En el context d’aquest projecte s’han desenvolupat 11 nous agents de control biològic (BCA) i 2 tecnologies de producció.

El consorci Biocomes està compost per 13 socis industrials i 14 instituts de recerca i universitats distribuïts a 14 països.