CDTI

Estudi i desenvolupament de mètodes de cria i organismes de control biològic (OCB) de plagues fruiters.

En aquest projecte, OpenNatur va dur a terme el desenvolupament de nous mètodes de producció d’insectes utilitzats com a enemics naturals de plagues, per permetre la implantació de protocols de gestió integrada de plagues en explotacions agrícoles i fructícoles del Nord d’Espanya, iniciant els assajos a la regió de Lleida.

La novetat més important del projecte, va residir que les varietats d’insectes a utilitzar, es capturen en primera instància a les regions on seran posteriorment utilitzats, de manera que se n’asseguri l’adaptació total a l’entorn després de la solta i no se’n generin de noves interaccions als ecosistemes de la zona.

Amb la consecució del projecte, l’empresa es va capacitar per obtenir una millora important de la seva capacitat competitiva, ja que d’aquesta manera pot oferir actualment serveis molt més complets i particularitzats als seus clients a través del desenvolupament d’estratègies de control biològic de plagues.