Ips sexdentatus

Barret gran del pi

Cultius
Ataca sobretot a pins, encara que alguns casos es pot trobar a altres coníferes

Descripció
És un petit coleòpter (escarabat) de color negre que arriba al centímetre de longitud. El tòrax és relativament gran, ocultant pràcticament el cap quan es veu des de dalt. Es distingeix d’altres ips pels sis petits pics o dents que presenta a cada costat a la part posterior. Desenvolupa la major part de la seva vida sota l’escorça dels pins, per la qual cosa és molt rar veure l’aire lliure.

Generacions

El cicle de comença amb la primavera, quan els individus adults que han passat lhivern en hibernació comencen a buscar arbres per colonitzar. El mascle busca un pi, un cop feta aquesta feina comença a emetre una feromona per atraure les femelles, que faran les seves pròpies galeries, a partir d’aquest buit inicial, on dipositaran els seus ous.

Danys

Realitza galeries sota l’escorça dels pins, aquestes galeries produeixen un efecte de tall dels gots per on circula l’aigua. El dany que causa és ampliat per l’acció atraient de les substàncies químiques (feromones) que emeten els adults, que fan que un mateix arbre sigui atacat per molts d’aquests insectes perforadors. La invasió resultant pot acabar provocant la mort de l‟arbre.