Pandemis heparana

Eruga de la pell

Culives:

Afecta cultius de poma i pera

Descripció:

Es desenvolupen dues generacions a l’any, hi pot haver una tercera generació a la tardor en climes suaus. La primera generació dadults es produeix de maig a agost segons la regió, la segona té lloc des de juliol-agost fins a octubre.

Dany:

La monitorització de la plaga mitjançant feromones és clau per detectar-ne la presència, establir el nivell de població i programar les mesures de control.