PicuRep

Desenvolupament de repel·lents ecològics, formulacions polimèriques i difusors eficaços contra el morrut vermell.

El morrut vermell ( Rhynchophorus ferrugineus Olivier, 1790) és un insecte coleòpter que es caracteritza per la seva gran capacitat d’infestació i destrucció de palmeres i suposa un dels problemes ecològics i econòmics de més importància als països de l’àrea mediterrània.
Els tractaments coneguts permeten el seu control parcial, però a condició de realitzar nombrosos tractaments anuals i, a més, les zones que han estat netejades de morrut queden exposades a noves infestacions si no s’empra cap estratègia adequada per evitar-ho.

En aquest projecte, es va plantejar la combinació de repel·lents i paranys per a la prevenció de la infestació de les palmeres pel morrut vermell i com a element indispensable d’una estratègia d’eradicació.
A l’inici del projecte, no es coneixia cap repel·lent per evitar l’atracció del morrut per les palmeres. El nostre objectiu va ser el desenvolupament d’aquests nous agents, de manera que en combinació amb l’ús de trampes, ser capaços de manera econòmica i mediambientalment sostenible d’eradicar completament el morrut vermell de les zones infestades.
Aquest projecte pot tenir, doncs, un alt impacte ecològic i econòmic, tant al nostre país i la resta dels països europeus de l’àrea Mediterrània, com a Portugal i Turquia, així com als països fenicícoles del nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà.

En aquest context, l’ús de substàncies amb activitat repel·lent i que causin un impacte a l’ecosistema el més reduït possible, és una alternativa a tenir seriosament en compte.

El projecte s’enquadra dins del repte R2: seguretat i qualitat alimentàries; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, investigació marina i marítima, i tal com es va requerir a la convocatòria, s’adequa perfectament a la tipologia de projecte de desenvolupament experimental en la modalitat de projectes en cooperació.