Thaumetopoea pityocampa

Processionària del pi

Cultius:

Afecta pins i espais verds públics i privats

Descripció:

És una mena de lepidòpter defoliador. És considerada l’insecte defoliador més important de les pinedes d’Espanya. Es pot alimentar de totes les espècies dels gèneres Pinus, Cedrus i Abies, però prefereixen els pins.

Generacions:

Dany:

La substància que li confereix aquesta capacitat urticant és una toxina termolàbil denominada Thaumatopina .