Tomicus destruens

Blastophagus

Cultius: Pins

DESCRIPCIÓ: En aquesta espècie no hi ha dimorfisme sexual, els dos sexes són molt similars. Els adults són uns escarabats cilíndrics d’entre 4 i 5 mm de longitud. El cap i el tòrax són de color negre brillant, mentre que els èlitres són de color marró vermellós, podent ser més foscos. Les potes són fortes i petites, de color castanyer. El cap és poc visible des del dors, ja que està gairebé amagat pel protòrax, que es troba molt desenvolupat. La cara és curta, amb antenes acabades en maça ovoide amb quatre segments. Pronot més llarg que ample, estret a la part anterior. Els èlitres són estriats, aquestes estries la formen gruixuts punts espaiats i les interestries tenen pilositat regular. Els immadurs presenten una coloració ataronjada, sense distinció entre cap tòrax i abdomen. L’abdomen no es troba ben esclerotitzat i és translúcid, deixant entreveure les ales sota els èlitres. Quan s’exposen a la llum adquireixen la coloració de la maduresa.

Generacions: El cicle biològic és d’una sola generació anual amb diverses generacions germanes.

Dany: Els danys que causa a les masses són de dos tipus; d’una banda els imatges a la fase de maduració provoquen la mort de ramells quan s’alimenten de la seva medul·la. Daltra banda, i molt més greus són els danys causats per les larves. Un cop eclosionats els ous les larvites comencen a alimentar-se del floema, introduint-se lleugerament al xilema, cosa que fa que les galeries quedin gravades a la fusta. Aquestes galeries larvàries, en cas de forta infestació, interrompen completament la circulació de l’arbre, causant la seva mort segura.