Empresa
Solucions Agrobiològiques
Empresa
Solucions Agrobiològiques

La nostra empresa


OpenNatur, amb seu central a Barcelona i delegació a Lleida, té com a vocació oferir les millors Solucions Agrobiològiques als seus clients amb un tracte proper, professional i honest garantit pel seu equip humà d’especialistes en la matèria.

 

Cultivar tot respectant el Medi Ambient és el principal repte de l'agricultura en aquests moments. El mercat i el consumidor final exigeixen, cada cop més, productes d'origen coneguts i amb menor índex de residus. L'evolució de la demanda i les disposicions legals, així com els problemes derivats de la resistència als plaguicides, estableixen i imposen les noves directrius que són d'obligat compliment.

 

Això ja és possible mitjançant diferents tècniques que actuen sobre el control de les plagues. Una d'aquestes consisteix en l'ús de feromones sexuals i substàncies atraients sintetitzades, juntament amb diferents paranys específics i distribuïts estratègicament en els conreus. Segons quina sigui la quantitat de feromona utilitzada i el nombre de paranys, obtenim tres tipus d'aplicacions: el mostreig, la captura massiva i la confusió sexual.

Per altra banda, la introducció d'insectes beneficiosos com poden ser depredadors i parasitoides, per combatre les principals plagues dels arbres, ens ajuda a poder reduir l'ús de fitosanitaris.

 

Amb l'aplicació d'aquests mètodes, l'empresari agrícola no només aconsegueix estar atent a les plagues i vigilar-les, sinó controlar-les i aplicar els procediments necessaris per combatre-les.

 

L'objectiu final no és cap altre que aconseguir uns cultius de més gran qualitat, més nets i respectuosos amb el Medi Ambient per poder oferir, així, una oferta selecta de productes en concordança amb les demandes cada vegada més exigents del mercat. I tot això, amb un alt grau d’eficàcia productiva.

 

OpenNatur i el seu Servei Tècnic, l’assessorarà sobre les millors Solucions Agrobiològiques i més eficaces aplicables als seus conreus per obtenir els millors resultats en l’ús de les feromones sexuals, els diferents atraients i amb el control biològics.

Atenció al client Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nom i cognoms

Motiu de la seva visita

Telèfon de contacte

El vostre correu electrònic

Comentaris

Com heu conegut OpenNatur?

Com preferiu que li contestem?

He llegit i accepto la política de privacitat

Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en OPENNATUR SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Atención al cliente Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nombre y Apellidos

Motivo de su visita

Teléfono de contacto

Su correo electrónico

Comentarios

¿Cómo ha conocido OpenNatur?

¿Cómo prefiere que le contestemos?

He leído y acepto la política de privacidad

Customer Support Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Name and surname

Reason for your visit

Telehone contact

Your email

Comments

How did you hear about OpenNatur?

How do you prefer to be answered?

I have read and accept the privacy policy

We treat the information you provide us with in order to send you advertising related to our products and services by any means (postcard, email or telephone) and invite you to events organized by the company. The data provided will be kept as long as you do not request the cessation of the activity. The data will not be transferred to third parties except in cases where there is a legal obligation. You have the right to obtain confirmation about whether OPENNATUR SL is treating your personal data, therefore you have the right to access your personal data, rectify inaccurate data or request its deletion when the data is no longer necessary for the purposes that were collected.