Notícies
Les nostres últimes novetats
Notícies
Les nostres últimes novetats
10/01/2020

Possibles estratègies contra la procesionaria

Possibles estratègies contra la processionaria   En aquest document es detallen les possibles estratègies de tipus sostenible i respectuoses per al control de la processionaria, depenent […]
10/09/2019

L’empresa obté el segell de PYME INNOVADORA

  L ‘empresa obté el segell de PYME INNOVADORA 10 – Sep 2019   La “Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación” ha concedit el Segell […]
30/05/2019

Ús de trampes per a la captura massiva per al control de plagues

L’ús de trampes amb atraients i el seguiment del vol permet detectar la presència de determinades espècies en les zones de cultiu
30/05/2019

Cas d’èxit: Control de plagues mitjançant endoteràpia

El dia 15 de maig OpenNatur ha donat per iniciada la campanya 2019 d’endoteràpia amb el tractament realitzat a l’Alzinera del Quelàs. Aquest exemplar de Quercus […]
20/12/2018

Acabada la primera fase del projecte CDTI per al desenvolupament d’OCB de plagues de fruiters

Acabada la primera fase del projecte CDTI per al desenvolupament d’OCB de plagues de fruiters   Acabada amb èxit la primera fase del projecte OPENNATUROCBS. Aquest […]
18/12/2018

Els borinots de la TRIPOL i NATUPOL, una excel·lent alternativa per a la pol·linització de fruiters i hortalisses.

Quins són els avantatges principals de l’ús de borinots com pol·linitzadors? Els borinots són pol·linitzadors molt eficaços en comparació amb altres tècniques de pol·linització per insectes […]
10/09/2018

El MICINN finança el projecte PICUREP pel control del Morrut de les palmeres

El MICINN finança el projecte PICUREP pel control del Morrut de les palmeres   El “Ministerio de Ciencia e Innovación e Universidades” ha concedit finançament per […]
05/09/2018

APPLEGENIE, un projecte europeu innovador amb la participació d’OpenNatur.

“Projecte Applegenie completat amb èxit” L’aclarida de la fruita és una pràctica cultural molt important en la producció fructícola, però difícil de manejar, que determina la […]
20/02/2017

Projectes europeus Biocomes

La UE emfatitza el paper de la gestió integrada de plagues, que és un instrument important per reduir la dependència de l’ús de plaguicides.
Atenció al client Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nom i cognoms

Motiu de la seva visita

Telèfon de contacte

El vostre correu electrònic

Comentaris

Com heu conegut OpenNatur?

Com preferiu que li contestem?

He llegit i accepto la política de privacitat

Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en OPENNATUR SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Atención al cliente Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nombre y Apellidos

Motivo de su visita

Teléfono de contacto

Su correo electrónico

Comentarios

¿Cómo ha conocido OpenNatur?

¿Cómo prefiere que le contestemos?

He leído y acepto la política de privacidad

Tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en OPENNATUR SL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

Customer Support Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Name and surname

Reason for your visit

Telehone contact

Your email

Comments

How did you hear about OpenNatur?

How do you prefer to be answered?

I have read and accept the privacy policy

We treat the information you provide us with in order to send you advertising related to our products and services by any means (postcard, email or telephone) and invite you to events organized by the company. The data provided will be kept as long as you do not request the cessation of the activity. The data will not be transferred to third parties except in cases where there is a legal obligation. You have the right to obtain confirmation about whether OPENNATUR SL is treating your personal data, therefore you have the right to access your personal data, rectify inaccurate data or request its deletion when the data is no longer necessary for the purposes that were collected.