Papallona de trepant vermell
Cossus cossus

Barrenador del pi silvestre
Ips acuminatus

Barret gran del pi
Ips sexdentatus

Llangardaix peluda
Lymantria dispar

Blastophagus
Tomicus destruens

Processionària del pi
Thaumathopea phytiocampa

Picut vermell
Rhynchophorus ferreguneus