Projectes europeus Biocomes

La UE emfatitza el paper de la gestió integrada de plagues, que és un instrument important per reduir la dependència de l’ús de plaguicides.

Abans que es facin servir pesticides, les mesures de control biològic, juntament amb físics i altres mètodes no químics, han de tenir com a preferència (Directiva 2009/128 / CE). La UE esà estimulant el desenvolupament de productes de control biològic mitjançant el finançament d’aquest projecte BIOCOMES.

BIOCOMES aposta en fabricants de control biològic a Europa a desenvolupar productes de control biològic nous per suportar l’aplicació del maneig integrat de plagues i malalties en l’agricultura i silvicultura.

Fabricants de control biològic a Europa desenvolupen productes de control biològic nous per donar suport a l’aplicació de la gestió integrada de plagues en l’agricultura i silvicultura.

Desenvolupar 11 nous agents de control biològic (BOCA) i 2 tecnologies de producció

Arna gitana, corc del pi, arna del tomàquet, arna de la patata, Mosca blanca, pugó, arna de la col.

Malalties fúngiques en les arrels, Verticil.losi transmesa per terra Fusarium spp. La podridura marró. el oïdi

BIOCOMES Consorci:

13 socis industrials 14 instituts de recerca i universitats En 14 països DLO (Wageningen UR) coordinador del projecteAtenció al client Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nom i cognoms

Motiu de la seva visita

Telèfon de contacte

El vostre correu electrònic

Comentaris

Com heu conegut OpenNatur?

Com preferiu que li contestem?

He llegit i accepto la política de privacitat

Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en OPENNATUR SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Atención al cliente Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nombre y Apellidos

Motivo de su visita

Teléfono de contacto

Su correo electrónico

Comentarios

¿Cómo ha conocido OpenNatur?

¿Cómo prefiere que le contestemos?

He leído y acepto la política de privacidad

Tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en OPENNATUR SL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.