Projectes

CENTRE R+D+i

Projectes R+D+i

Des d'OpenNatur promovem la investigació i el desenvolupament per a l'elaboració d'estratègies de control més eficients i l'obtenció d'organismes de control biològic (OCBs), que actuen com a enemics naturals de plagues que afecten explotacions agrícoles, forestals i ornamentals.
A més, sempre hem mantingut una relació estreta amb centres i grups de recerca de diferents universitats, formant part de projectes cooperatius tant a nivell nacional com internacional.

A nivell internacional, l'empresa forma part de dos consorcis europeus que han aconseguit finançament per al desenvolupament de projectes de recerca agrícola i forestal dins del programa “Seventh framework programme".

Arran de tot aquest esforç i dedicació, el 2019 la Direcció General de Recerca, Desenvolupament i Innovació va concedir el Segell PIME Innovadora a la nostra empresa, i va quedar inscrita al Registre de PIMES Innovadores.

CENTRE R+D+i

Laboratori entomològic

Opennatur disposa al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, d'un laboratori entomològic que compleix els següents propòsits:

- Adquisició d'una comprensió científica superior en l'àmbit de la cria i manipulació d'insectes d'interès biològic per al control de plagues en explotacions fruiteres de la zona nord de la península, amb especial interès a la regió de Lleida.

- Investigació dels paràmetres biològics necessaris per establir protocols de cria i manteniment de les espècies d'insectes seleccionades, de manera que donin poblacions viables i estables d'organismes adults.

- Desenvolupament de tecnologies que permetin la producció dels organismes seleccionats, de manera massiva.

- Optimització de les estratègies de camp a través dassajos i proves en explotacions fructícoles de la regió de Lleida.