Endoteràpia Vegetal

GESTIÓ ARBRAT ORNAMENTAL I FORESTAL

Endoteràpia Vegetal

Tècnica innovadora i de gran eficàcia per al control de plagues i malalties, com per a l'aportació extra de nutrients, injectant el producte directament a l'arbre evitant la nebulització de químics a l'ambient, <b>sent un tractament innocu per a la ciutadania i els animals de companyia.</b> D'aquesta manera, la vostra aplicació no té límit d'horaris.

Un dels exemples més clars, és la prevenció de la processionària del pi o el morrut vermell en palmeres.

Cas d'èxit

L'Alzinera del Quelàs és un exemplar de Quercus ilex, situat a prop del municipi de Miralcamp, a la comarca del Pla d'Urgell, Lleida.

L'exemplar ha estat declarat com a <b>arbre monumental</b> a causa de la seva importància històrica, ja que es diu que té més de 600 anys.

Amb un perímetre de tronc de 3,9 metres, s'havia vist afectat per un atac de cotxinilla de les alzines <em>(Kermes vermili)</em> que havia deteriorat molt el seu estat provocant un gran assecat de branques joves i posant en perill la vida d'aquest exemplar històric .

Abans

Després