Plagues Forestals

PLAGUES FORESTALS

Open Forest

OpenForest és el departament d'OpenNatur dedicat a les principals plagues que afecten el sector forestal.

En un món globalitzat, les amenaces per invasió d'espècies exòtiques suposen un perill greu per als nostres boscos. Si aquestes espècies no són detectades a temps, poden arribar a ocasionar greus impactes ambientals, econòmics i socials. A més, amb l'increment de l'ús del bosc com a àrea recreativa, requereix una actualització en el maneig i la gestió de les plagues forestals, de manera que les mesures tècniques siguin el més respectuoses amb l'ecosistema i amb els usuaris.

A OpenNatur desenvolupem programes de control i monitoratge d'algunes de les espècies forestals principals, enfocades a la prevenció ia la lluita integrada. A banda de la detecció sistemàtica de danys, es disposa d'esquers per caçar i calcular mitjançant recomptes setmanals, el nivell poblacional de la plaga.

Això ens dóna una informació valuosa que ens permetrà decidir quina és, en cas necessari, l'actuació més apropiada a dur a terme en cada moment.

PLAGUES FORESTALS

Activitats de recerca

La investigació per proposar noves accions de maneig és importantíssim per a la gestió de la sanitat forestal.

L'ingrés de noves espècies suposa un risc latent per als nostres arbres, ja siguin boscos autòctons, explotacions forestals o arbrat urbà.
En aquest context, <b>a OpenNatur innovem buscant nous esquers, feromones, atraients per al monitoratge, captura massiva o confusió sexual de les plagues forestals, o per millorar les existents.</b>

Aquest treball de recerca es duu a terme de forma pròpia i també a través de col·laboradors, indispensables per a la realització dels assaigs corresponents.

Preguntes freqüents

Quines plagues són les més comunes?

Les plagues més comunes trobades a les zones forestals són:

 • Tomicus piniperda (Barrenet del pi)
 • Rhyacionia buoliana
 • Lymantria dispar
 • Lymantria monatxa
 • Scolytus multistriatus
 • Scolytus Scolytus
 • Gypsonoma aceriana
 • Dendrolimus pini
 • Tortrix viridana
 • Zeuzera pyrina
 • Ips acuminatus
 • Ips sexdentatus
 • Ips typographus
 • Paranthrene tabaniformis
 • Thaumetopoea pityocampa
 • Cossus cossus
 • Orthotomicus erosus
 • Hylurgus ligniperda