Espais verds urbans i jardineria

ESPAIS VERDS URBANS I JARDINERIA

Gestió d'espais verds

El Control Biològic consisteix en la introducció d‟organismes vius per reduir la població de l‟espècie plaga a tractar, buscant un control continuat sense alterar l‟ecosistema.
Aquesta tècnica s'ha dut a terme de manera habitual per controlar una gran varietat d'organismes, incloent-hi l'alliberament de paràsits, depredadors i fins i tot patògens, per a la disminució de les poblacions de les espècies plaga objectiu.

Tècnics d'Opennatur especialitzats en la Gestió Integrada de Plagues (GIP), realitzen visites periòdiques a les zones afectades, elaborant estratègies eficaces per combatre les diferents espècies plaga i controlar les seves poblacions perquè no causin cap dany o desperfecte tant a la ciutadania com a les espècies ornamentals.

Com que és mètode de control natural, els insectes plaga no poden generar cap resistència contra ells.

ESPAIS VERDS URBANS I JARDINERIA

Illes de Biodiversitat

Les illes de biodiversitat i fauna útil són cobertes vegetals per a unes ciutats i jardins més sostenibles. El disseny correcte i la implantació d'aquestes illes afavoreixen l'increment de la biodiversitat funcional i actuen com a barreres fitosanitàries amb un mínim maneig i contribuint a la millora del paisatge.

Des d'OpenNatur, facilitem diferents barreges de llavors de flora autòctona amb capacitat d'allotjar fauna auxiliar, amb la finalitat d'augmentar la biodiversitat vegetal en el medi agrícola i ornamental.

ESPAIS VERDS URBANS I JARDINERIA

Refugis de Fauna Auxiliar

Els refugis hivernals de fauna auxiliar per a espais verds urbans són construccions que ajuden a la lluita biològica contra pugons, cotonet, psila... s'integren fàcilment a la ciutat, rotondes, jardins i espais verds.

D'aquesta manera, és possible mantenir un jardí o una zona verda de fins a 400-500 m² sense l'ús de fitosanitaris.

Preguntes freqüents

Quins beneficis aporta?

  • Redució de l’ús de fitosanitaris a ciutats
  • Ús de depredadors naturals per controlar les plagues
  • Creació d’illes de biodiversitat