Insectari

Arna oriental del presseguer/Cydia Molesta
Grapholita molesta

Arna del raïm
Lobesia botrana

Eruga de la pell
Pandemis heparana

Minador del presseguer
Anàrsia lineatella

Mosca mediterrània de la fruita
Ceratitis capitata

Cuc d’arrel del blat de moro
Diabròtica virgifera

Carpocapsa
Cydia pomonella

Arna del tomàquet
Tuta absoluta

El trepant groc o escombrador de la fusta
Zeuzera pyrina

Arna del llimoner o cítrics
Prays citri

Papallona de trepant vermell
Cossus cossus

Barrenador del pi silvestre
Ips acuminatus

Barret gran del pi
Ips sexdentatus

Llangardaix peluda
Lymantria dispar

Blastophagus
Tomicus destruens

Processionària del pi
Thaumathopea phytiocampa

Picut vermell
Rhynchophorus ferreguneus