Plagues Agrícoles

GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES EN CULTIUS AGRARIS

Plagues agrícoles

L'agricultura actual, ha presenciat com en els darrers anys han entrat plagues exòtiques a un ritme alarmant com a resultat de la globalització i lliure moviment de persones i mercaderies a nivell mundial.
L´arribada d´aquestes espècies invasores suposa aproximadament una pèrdua del 30% de les collites amb un dany econòmic important.

Per aquest motiu, és imprescindible adoptar totes les mesures possibles per frenar-ne l'avenç i la distribució pel territori i, en cas d'haver-se establert, intentar evitar que la densitat de les seves poblacions afectin els cultius.

TÈCNICA DE SEGUIMENT I GEOLOCALITZACIÓ DE PLAGUES

OpenGeo

Open Geo és el nostre reconegut mètode de control i maneig de plagues mitjançant les noves tecnologies 4.0 d'intel·ligència artificial per a una gestió més eficient dels sistemes agrícoles.

Aquesta metodologia suposa una revisió periòdica i sistemàtica dels cultius per part del nostre equip tècnic per mesurar la densitat i estimar la distribució de plagues i/o malalties.

D'aquesta manera, observant la seva evolució, el nostre equip podrà indicar a l'agricultor quan és el moment oportú per fer una acció preventiva, evitant arribar al nivell de dany econòmic.

Preguntes freqüents

Quines plagues són les més comunes?

Les plagues més comunes trobades a les zones forestals són:

 • Tomicus piniperda (Barrenet del pi)
 • Rhyacionia buoliana
 • Lymantria dispar
 • Lymantria monatxa
 • Scolytus multistriatus
 • Scolytus Scolytus
 • Gypsonoma aceriana
 • Dendrolimus pini
 • Tortrix viridana
 • Zeuzera pyrina
 • Ips acuminatus
 • Ips sexdentatus
 • Ips typographus
 • Paranthrene tabaniformis
 • Thaumetopoea pityocampa
 • Cossus cossus
 • Orthotomicus erosus
 • Hylurgus ligniperda