Pol·linització

POLINITZACIÓ

Insectes Pol·linitzadors

Una gran part del regne vegetal depèn de la pol·linització eficaç que realitzen els insectes. Tots són crucials per a la reproducció de les plantes, la conservació de la biodiversitat i la seguretat alimentària a la població mundial.

D'entre els pol·linitzadors més eficaços trobem les abelles i els borinots, ja que un cop s'implementen als cultius, la qualitat i quantitat del qualatge en els fruits s'optimitza.
Tot i que ambdues espècies compleixen la mateixa funció, a OpenNatur apostem per la pol·linització mitjançant el borinot , ( Bombus terrestris ) pels seus avantatges al camp.

La introducció dels borinots pol·linitzadors (TRIPOL i NATUPOL) a les zones fructícoles és la millor estratègia per assegurar la producció amb alt rendiment.

Com que Tripol conté tres colònies de borinots, el rusc està especialment indicat per a cultius amb un període de floració de vuit setmanes com a màxim.

Els ruscs Tripol es traslladen amb facilitat a un altre cultiu o parcel·la.

Natupol no és un mer borinot, és una solució fiable que garanteix màxima pol·linització, fins i tot en les situacions més desfavorables.

Els nostres eficaços borinots, en combinació amb un assessorament tècnic a mida, permeten optimitzar el rendiment i obtenir una rendibilitat contrastada.

Preguntes freqüents

Quins avantatges tenen els borinots respecte a les abelles?

 • Tº de treball 8-32ºC. Volen amb pluja, vents suaus i amb baixa il·luminació. Ideals per a les primeres floracions.
 • Desplaçament al voltant rusc de 150m de diàmetre. No es desplacen a cultius confrontants o flora silvestre.
 • Pol·linització per brunzit. Vols més erràtics visitant major nombre de flors a diferents arbres (ideal per pol·linització creuada).
 • Cos molt vellós i més adherència de pol·len.
 • Menys agressives. No ataquen en grup.
 • Ús combinat amb abelles. Permet obtenir bona pol·linització i quallat en cas de mal temps quan les abelles no treballen. Quan el temps és bo, totes dues espècies volen sense entrar en conflicte.

Què fer en cas de picada?

 • Generalment, els borinots solen ser pacífics i només piquen en cas de sentir-se amenaçats, per protegir-se a ells mateixos o al rusc.
 • En cas de picada, injecten un verí que provocarà una inflamació, envermelliment, picor i un dolor momentani.
 • A les persones, el dolor d’aquesta picada sol ser breu, però intens que va desapareixent a poc a poc.
 • Només l’1% dels casos sol desenvolupar una reacció al·lèrgica al verí. En aquest cas, acudir immediatament a un hospital o centre sanitari.

Quins beneficis aporten?

 • Estalvi dels costos de treball.
 • Millores a la qualitat del fruit.
 • Augment de la producció.
 • Pol·linització menys depenent de les condicions climàtiques o dels pol·linitzadors nadius.
 • La reducció de la quantitat de pol·len a l’hivernacle proporciona un millor ambient de treball.

Com afecta la producció?

 • La introducció immediata de ruscs de borinots a les zones fructícoles és la millor estratègia per assegurar la producció amb alt rendiment.
 • OpenNatur com a distribuïdor de Koppert ofereix amb els productes TRIPOL i NATUPOL, uns sistemes de pol·linització amb borinots, indicat per a cultius a l’aire lliure i en hivernacle. Es pot introduir al cultiu fins a quatre o cinc dies abans de l’inici de la floració.

En què es diferencien de les abelles?

 • Volen quan fa fred, calor, plou o està ennuvolat.
 • Volen amb vents de fins a 70 quilòmetres/hora i les abelles deixen de volar quan el vent supera els 30 quilòmetres/hora.
 • Són més segurs per als treballadors de la finca perquè són menys agressius, no ataquen de manera solidària i rarament piquen.
 • Busquen el pol·len més que el nèctar i transfereixen més pol·len els pistils amb cada visita