Control i seguiment de plagues

CONTROL I SEGUIMENT DE PLAGUES

Control de Plagues

El control biològic de plagues es presenta com una alternativa a l'ús de productes fitosanitaris de síntesi química.

La seva estratègia consisteix en l'avaluació de l'estat de la plaga i el tractament posterior, ja sigui mitjançant l'alliberament d'enemics naturals que poden ser insectes i àcars amb capacitat depredadora o parasitoide i fins i tot mitjançant l'ús de microorganismes entomopatògens.

Al nostre laboratori d'entomologia produïm i comercialitzem diversos enemics naturals.

La implantació d'aquesta estratègia als programes de Gestió Integrada de Plagues permet obtenir aliments més saludables, amb menys residus i respectuosos amb el medi ambient.

CONTROL I SEGUIMENT DE PLAGUES

Seguiment de Plagues

El seguiment de plagues consisteix en un protocol de treball en què s'indica, de manera fonamentada i comprovada, el procediment que cal seguir per al control de les plagues de la manera més eficient i amb el menor perjudici de l'equilibri biològic.

Són sistemes de maneig de plagues, que utilitzen totes les tècniques i mètodes apropiats, de la manera més compatible, per mantenir les poblacions de plagues per sota del llindar de danys.

Les tècniques més comunes de seguiment de plagues utilitzen diversos tipus de trampes de monitorització com les alimentàries, de llum, cromàtiques,... que van donant pas a les de feromones sexuals, molts més específiques i precises.

Preguntes freqüents

Què és la confusió sexual?

La tècnica de control de plagues mitjançant la confusió sexual, consisteix a difondre permanentment, durant el vol d’adults, feromona sintetitzada de la femella a l’aire per confondre el mascle i dificultar la localització de la femella i el seu acoblament, aconseguint així que la femella no sigui fecundada. És una tècnica respectuosa amb el medi ambient, l’entorn fauna i àcars fauna útil no deixen residus fitosanitaris a la fruita.

Arriba a ser tan eficaç com els tractaments químics quan s’ha d’aplicar a grans superfícies de cultiu. És molt important la col·locació a les parcel·les de difusors a l’inici del vol de la primera generació, repartir-los homogèniament i preveure un reforç especial als perímetres de les parcel·les, especialment els primers anys.

Què és la captura massiva?

El control de plagues mitjançant el seguiment de vol i la captura massiva es realitza amb l’ús de trampes amb atraients a les zones de cultiu per detectar la presència de determinades espècies de plaga, per determinar els períodes de vol i l’abundància d’adults en aquests períodes. Aquesta informació es fa servir tècnicament per determinar i decidir els moments i les zones on aplicar els tractaments químics adequats que es considerin necessaris.

La distribució d’una determinada densitat de trampes a les finques permet la captura d’un nombre suficientment alt d’adults per evitar danys a les collites. Aquest procediment ha fet que les trampes no només serveixin per al seguiment de la plaga en concret sinó que el control de determinades espècies mitjançant captura massiva afavoreix, en molts casos, no haver d’aplicar cap tractament insecticida.

En què consisteix el control biològic?

El control biològic de plagues agrícoles, forestals i espais verds urbans es presenta com una alternativa a l’ús de fitosanitaris de síntesi química. Aquesta estratègia consisteix en l’alliberament d’enemics naturals que poden ser insectes i àcars amb capacitat depredadora o parasitoide i en l’ús de microorganismes entomopatògens.

OpenNatur comercialitza diversos enemics naturals, produint a les seves instal·lacions alguns. La implantació d’aquesta estratègia als programes de protecció integrada de plagues permet obtenir aliments més saludables, amb menys residus i respectuosos amb el medi ambient.