Captura Massiva
Solucions Agrobiològiques per a la Natura
Captura Massiva
Solucions Agrobiològiques
per a la Natura

Els nostres serveis d’estratègies de control de plagues mitjançant la captura massiva


El control de plagues mitjançant el seguiment de vol i la captura massiva es realitza amb l’ús de trampes amb atraients a les zones de cultiu per detectar la presència de determinades espècies de plaga, per determinar els períodes de vol i l’abundància d’adults en aquests períodes. Aquesta informació s’utilitza tècnicament per determinar i decidir els moments i les zones on aplicar els tractaments químics adequats que es considerin necessaris.

La distribució d’una determinada densitat de trampes en les finques permet la captura d’un nombre prou alt d’adults com per evitar danys en les collites. Aquest procediment ha portat al fet que les trampes no només serveixin per al seguiment de la plaga en concret sinó que el control de determinades espècies mitjançant captura massiva afavoreix, en molts casos, el no haver d’aplicar cap tractament insecticida.

CAPTURA MASSIVA PACK PROCESSIONARIA DEL PI

8,25€
COMPRAR

CAPTURA MASSIVA MOSCA DE LA FRUITA CERATIPACK

88,00€
COMPRAR

CAPTURA MASSIVA PACK ARNA DE LA TOMATA

11,11€
COMPRAR

CAPTURA MASSIVA MOSCA OLIVERA CONETRAP

2,99€
COMPRAR
polillero-unitrap-funnel

POLILLERO UNITRAP (FUNNEL)

5,64€
COMPRAR

THAUMETOPOEA PITYOCAMPA

4,38€
COMPRAR
trampa-tuta-absoluta

TRAMPA PARA LA TUTA ABSOLUTA

5,10€
COMPRAR
tuta-absoluta-scrobipalpuloides

TUTA ABSOLUTA (SCROBIPALPULOIDES)

4,03€
COMPRAR

DACUS OLEAE

4,38€
COMPRAR
Atenció al client Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nom i cognoms

Motiu de la seva visita

Telèfon de contacte

El vostre correu electrònic

Comentaris

Com heu conegut OpenNatur?

Com preferiu que li contestem?

He llegit i accepto la política de privacitat

Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en OPENNATUR SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Atención al cliente Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nombre y Apellidos

Motivo de su visita

Teléfono de contacto

Su correo electrónico

Comentarios

¿Cómo ha conocido OpenNatur?

¿Cómo prefiere que le contestemos?

He leído y acepto la política de privacidad

Customer Support Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Name and surname

Reason for your visit

Telehone contact

Your email

Comments

How did you hear about OpenNatur?

How do you prefer to be answered?

I have read and accept the privacy policy

We treat the information you provide us with in order to send you advertising related to our products and services by any means (postcard, email or telephone) and invite you to events organized by the company. The data provided will be kept as long as you do not request the cessation of the activity. The data will not be transferred to third parties except in cases where there is a legal obligation. You have the right to obtain confirmation about whether OPENNATUR SL is treating your personal data, therefore you have the right to access your personal data, rectify inaccurate data or request its deletion when the data is no longer necessary for the purposes that were collected.