Illes de Biodiversitat
Solucions Agrobiològiques per a la Natura
Illes de Biodiversitat
Solucions Agrobiològiques per a la Natura

Els nostres serveis de gestió d’espais verds mitjançant illes de biodiversitat


OpenNatur ofereix el servei de la gestió integrada de plagues en ciutats, espais verds i jardins privats. Degut a la normativa europea i espanyola (Directiva 2009/128/CE i RD 1311/2012), s’han reduït el número de productes fitosanitaris autoritzats a la gestió d’espais verds. Des d’aquests organismes es demana augmentar l’ús de programes de maneig integral de plagues amb control biològic i reduir l’ús d’insecticides. El control biològic pot oferir nivells de control similars o millor als del control químic i no es creen resistències. Aquest mètode comporta una gran acceptació social dins d’una ciutat o negoci.

Els nostres serveis inclouen:

  • Estudi inicial de l’estat fitosanitari de l’arbrat urbà o espai verd
  • Seguiment de plagues i enemics naturals
  • Alliberaments d’enemics naturals autòctons al medi
  • Subministrament d’enemics naturals com a distribuïdors
  • Disseny d’illes de biodiversitat com reservoris de fauna útil

Atenció al client Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nom i cognoms

Motiu de la seva visita

Telèfon de contacte

El vostre correu electrònic

Comentaris

Com heu conegut OpenNatur?

Com preferiu que li contestem?

He llegit i accepto la política de privacitat

Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en OPENNATUR SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Atención al cliente Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nombre y Apellidos

Motivo de su visita

Teléfono de contacto

Su correo electrónico

Comentarios

¿Cómo ha conocido OpenNatur?

¿Cómo prefiere que le contestemos?

He leído y acepto la política de privacidad

Customer Support Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Name and surname

Reason for your visit

Telehone contact

Your email

Comments

How did you hear about OpenNatur?

How do you prefer to be answered?

I have read and accept the privacy policy

We treat the information you provide us with in order to send you advertising related to our products and services by any means (postcard, email or telephone) and invite you to events organized by the company. The data provided will be kept as long as you do not request the cessation of the activity. The data will not be transferred to third parties except in cases where there is a legal obligation. You have the right to obtain confirmation about whether OPENNATUR SL is treating your personal data, therefore you have the right to access your personal data, rectify inaccurate data or request its deletion when the data is no longer necessary for the purposes that were collected.