Els nostres serveis de gestió d’espais verds mitjançant illes de biodiversitat


OpenNatur ofereix el servei de la gestió integrada de plagues en ciutats, espais verds i jardins privats. Degut a la normativa europea i espanyola (Directiva 2009/128/CE i RD 1311/2012), s’han reduït el número de productes fitosanitaris autoritzats a la gestió d’espais verds. Des d’aquests organismes es demana augmentar l’ús de programes de maneig integral de plagues amb control biològic i reduir l’ús d’insecticides. El control biològic pot oferir nivells de control similars o millor als del control químic i no es creen resistències. Aquest mètode comporta una gran acceptació social dins d’una ciutat o negoci.

Els nostres serveis inclouen:

  • Estudi inicial de l’estat fitosanitari de l’arbrat urbà o espai verd
  • Seguiment de plagues i enemics naturals
  • Alliberaments d’enemics naturals autòctons al medi
  • Subministrament d’enemics naturals com a distribuïdors
  • Disseny d’illes de biodiversitat com reservoris de fauna útil

Atenció al client Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nom i cognoms

Motiu de la seva visita

Telèfon de contacte

El vostre correu electrònic

Comentaris

Com heu conegut OpenNatur?

Com preferiu que li contestem?

He llegit i accepto la política de privacitat

Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en OPENNATUR SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Atención al cliente Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nombre y Apellidos

Motivo de su visita

Teléfono de contacto

Su correo electrónico

Comentarios

¿Cómo ha conocido OpenNatur?

¿Cómo prefiere que le contestemos?

He leído y acepto la política de privacidad

Tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en OPENNATUR SL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.