Ús de trampes per a la captura massiva per al control de plagues

L’ús de trampes amb atraients i el seguiment del vol permet detectar la presència de determinades espècies en les zones de cultiu i proporciona informació que els tècnics utilitzen per decidir on i de quina manera aplicar els tractaments que es considerin necessaris.

El control de plagues mitjançant la distribució d’una certa densitat de trampes en les granges, protegeix de danys a les collites capturant un nombre suficientment elevat d’adults.

Aquests procediments proporcionen la capacitat per realitzar un seguiment adequat de les plagues i fins i tot evitar el tractament amb insecticides sense perjudici dels cultius, el sòl i el medi ambient.

“El control biològic de plagues en cultius agrícoles, espais urbans i forestals verds es presenta com una alternativa a l’ús de la síntesi química fitosanitària.”

La implantació d’aquesta estratègia en els programes de protecció integrada de plagues permet obtenir aliments més saludables i generar menys residus d’una manera respectuosa amb el medi ambient.

A OpenNatur oferim Solucions Agrobiològiques per al control de plagues mitjançant trampes de la mosca de la fruita o Ceratitis capitata, la mosca de l’olivera (dacus) Bactrocera Oleae, la papallona del tomàquet o Tuta absoluta (scrobipalpuloides) i la processionària del pi pityiocampa o thaumetopoea, entre d’altres.Atenció al client Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nom i cognoms

Motiu de la seva visita

Telèfon de contacte

El vostre correu electrònic

Comentaris

Com heu conegut OpenNatur?

Com preferiu que li contestem?

He llegit i accepto la política de privacitat

Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en OPENNATUR SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Atención al cliente Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nombre y Apellidos

Motivo de su visita

Teléfono de contacto

Su correo electrónico

Comentarios

¿Cómo ha conocido OpenNatur?

¿Cómo prefiere que le contestemos?

He leído y acepto la política de privacidad

Tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en OPENNATUR SL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.