Noticies

Quins són els avantatges principals de l'ús de borinots com pol·linitzadors? Els borinots són pol·linitzadors molt eficaços en comparació amb altres tècniques de pol·linització per insectes com les abelles. Treballen molt ràpid visitant el doble de flors per minut que les abelles. La seva major grandària els permet, a més de transportar més càrrega de pol·len, augmentar el temps i la longitud dels viatges de recollida. Amb això aconseguim un millor contacte de la seva càrrega de pol·len amb els estams i pistils de les flors, i conseqüentment, aconseguirem una millor transferència de pol·len en el procés de pol·linització. I és molt més eficient que la transferència pel vent.
"Projecte Applegenie completat amb èxit" L'aclarida de la fruita és una pràctica cultural molt important en la producció fructícola, però difícil de manejar, que determina la rendibilitat anual dels cultius de poma. El sector de la poma no té eines rellevants que donen suport les decisions pel que fa a l'elecció d'un programa d'aclarida específic (intens o lleu) o un segon tractament d'aclarida químic. Juntament amb les pèrdues de fruita causades per l'ocurrència de Bitter pit, aquestes segueixen sent dos grans càrregues per als productors de pomes europeus.
La UE emfatitza el paper de la gestió integrada de plagues, que és un instrument important per reduir la dependència de l'ús de plaguicides.
Atenció al client Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nom i cognoms

Motiu de la seva visita

Telèfon de contacte

El vostre correu electrònic

Comentaris

Com heu conegut OpenNatur?

Com preferiu que li contestem?

He llegit i accepto la política de privacitat

Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en OPENNATUR SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Atención al cliente Josep Martínez (+34) 973 28 93 09

Nombre y Apellidos

Motivo de su visita

Teléfono de contacto

Su correo electrónico

Comentarios

¿Cómo ha conocido OpenNatur?

¿Cómo prefiere que le contestemos?

He leído y acepto la política de privacidad

Tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en OPENNATUR SL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.