Diabròtica virgifera

Cuc d’arrel del blat de moro

Cultius:

Afecta a blat de moro

Descripció:
La diabròtica virgifera és un coleòpter i està considerada com una de les plagues més devastadores per al blat de moro, a la fase adulta té una longitud d’entre 5-6 mm, de color groc i una franja negra a cadascuna de les ales.

Generacions:
Té una generació anual

Dany:
Quan les larves evolucionen s’alimenten dels teixits de les arrels, provocant l’assecat i el desenvolupament de fongs.